Menu

RODO – POZNAJ SWOJE PRAWA

INFORMACJA O ADMINISTATORZE I OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Od dnia 25 maja 2018 roku tj. od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przysługują Ci szczególne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uprawnienia te wymieniamy w niniejszej Informacji o Administratorze i Ochronie Danych Osobowych.

 1. Kto jest Twoim Administratorem Danych Osobowych?
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Geron prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Free Mind Katarzyna Geron, al. Jana Pawła II 20 lok 326, 80-462 Gdańsk, posiadająca NIP 9532287343 oraz REGON 340229216, posiadająca stronę internetową psychoterapiagdansk.com adres e-mail info@psychoterapiagdansk.com oraz numer telefonu 502 983 054.
 2. Jak możesz się z nami skontaktować w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych?
  Możesz się z nami skontaktować na adres korespondencyjny Administratora tj. Free Mind Katarzyna Geron, al. Jana Pawła II 20 lok 326, 80-462 Gdańsk oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres info@psychoterapiagdansk.com
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.
  Masz prawo zdecydować, czy podasz mi swoje dane osobowe jednakże ich podanie jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług na Twoją rzecz przez Administratora. W szczególności brak podania danych uniemożliwi przedstawienie Ci oferty usług świadczonych przez firmę Free Mind Katarzyna Geron oraz zawarcie umowy z Administratorem. W przypadku podania przez Ciebie danych osobowych i zawarcia umowy z Free Mind Katarzyna Geron. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu realizacji umowy, dochodzenia roszczeń związanych z umową, realizacji czynności marketingu.
 4. W jakim celu Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe?
  Administrator przetwarza Twoje dane aby:
  1. Zrealizować umowę, którą z Tobą zawrze,
  2. Prowadzić swoją księgowość i udokumentować sprzedaż usługi na Twoją rzecz,
  3. Skontaktować się z Tobą w sprawach dotyczących umowy z Tobą zawartej,
  4. Spełnić na rzecz organów publicznoprawnych zobowiązania podatkowe,
  5. Udzielić Ci potwierdzenia wykonania usługi (poprzez jej udokumentowanie)
  6. Obsłużyć transakcję (np. rozpatrzyć reklamacje),
  7. Dokumentować poziom zadłużenia wobec administratora,
  8. Reklamować swoje usługi.
 5. Masz prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. przeglądania swoich danych osobowych,
  3. poprawienia swoich danych osobowych,
  4. aktualizowania swoich danych osobowych,
  5. żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  6. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  7. wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych.
 6. Jak długo Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe?
  Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zaprzestania świadczenia usług na Twoją rzecz; nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia Twoich roszczeń względem Administratora, roszczeń Administratora względem Ciebie oraz przez czas niezbędny do realizacji odpowiednich kontroli działań Administratora przez organy Państwa w tym kontroli poprawności obliczania i uiszczania zobowiązań publicznoprawnych przez Administratora.
 7. Komu Administrator może ujawnić Twoje dane osobowe?
  Administrator w bieżącej działalności ma na celu jak największe ograniczenie katalogu podmiotów, którym przekaże Twoje dane osobowe. Ma to na celu jak najpełniejsze poszanowanie Twojej intymności oraz Twojej autonomii. W bieżącej działalności Administrator ujawni Twoje dane osobowe (tylko jeżeli zajdzie taka konieczność) przedsiębiorcom świadczącym na rzecz Administratora usługi pocztowe, kurierskie, prawne, księgowe i informatyczne. Każdy z tych podmiotów zostanie zobligowany przez Administratora do zachowania poufności.
 8. Masz prawo wniesienia skargi na działalność Administratora dotyczącą ochrony danych osobowych do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych.
  Możesz przed wniesieniem skargi skontaktować się z Administratorem i przekazać mu swoje uwagi dotyczące jego działalności w zakresie przetwarzania danych osobowych co przyczyni się do poprawy jakości usług świadczonych przez Administratora m.in. na Twoją rzecz; nie jest to jednak Twój obowiązek. Za wszelkie uwagi, które przyczynia się do poprawienia jakości usług Administratora dotyczące działalności Administratora Administrator dziękuję.
 9. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

PLIKI COOKIES
 1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

   

  Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

   

  1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
  4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
  5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

   

  W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

   

  Administrator informuje, że:

   

  1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
  2. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.

   

  Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.
  Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
  Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.
  Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

 

Powrót do strony głównej