Menu

Oferta

Grafika gabinet psychoterapeutyczny

Konsultacje psychoterapeutyczne

To pierwsze spotkanie, zazwyczaj dwa do trzech, które poprzedzają każdy rodzaj pracy psychoterapeutycznej. Dla terapeuty ich celem jest bliższe poznanie pacjenta, rozpoznanie jego trudności, oczekiwań z jakimi się zgłasza, a także zaproponowanie najkorzystniejszej formy pomocy. Może się zdarzyć, że pacjent zostanie skierowany do innego specjalisty lub ośrodka, albo zalecona zostanie dodatkowa konsultacja lekarska. Dla pacjenta jest to czas, aby sprawdzić, jak się czuje w kontakcie z terapeutą, czy odpowiada mu taka forma pomocy. Jeżeli pacjent będzie miał wątpliwości co do wspólnej pracy, warto o tym powiedzieć - czasem uda się je rozwiać, a czasem będzie to oznaczało zakończenie współpracy. Pierwsze spotkanie służy zatem temu, aby obie strony mogły się poznać i zorientować czy mogą i chcą razem pracować.

Psychoterapia indywidualna

W zależności od zgłaszanych trudności możliwe są dwa podejścia w psychoterapii indywidualnej:

Psychoterapia krótkoterminowa jest formą pracy przeznaczoną dla osób doświadczających bieżącego kryzysu życiowego lub trudności życiowej. Praca koncentruje się wokół jednego problemu, polega na zrozumieniu i poradzeniu sobie z obecną trudnością. Może się okazać, że bieżący kryzys lub nagłe pojawiający się problem, ma głębsze podłoże i wymaga długoterminowej pracy. Ta forma pomocy obejmuje do kilkunastu spotkań.


Psychoterapia długoterminowa przeznaczona jest dla osób zainteresowanych głębszym poznaniem samych siebie, przyczyn swoich problemów, trwalszą przemianą wewnętrzną w tym zmianą w zakresie struktur osobowości, rozwijaniem świadomości, poprawianiem sposobów radzenia sobie z trudnościami. W tej formie terapii nie określa się z góry czasu jej trwania.

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa polega na pracy w grupie 6-12 osób wraz z 2 psychoterapeutów i zakłada, że indywidualne trudności, czy to ze sobą czy z innymi, będą się przejawiać w grupie terapeutycznej: w relacjach z uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi ją psychoterapeutami. Dzięki temu można wspólnie nazwać, zrozumieć i zastanowić się nad pojawiającymi się trudnościami oraz skorzystać z grupy, jako korektywnego środowiska, które pozwala w bezpieczny sposób poznawać, uczyć się budować lub korygować doświadczania siebie w relacjach z innymi.