Menu

Warsztaty

Grafika cienie ludzi

Nabór do grupy psychoterapeutycznej dla osób z rodzin dysfunkcyjnych (DDA , DDD i inne)

Grupa skierowana jest do osób spostrzegających swoje trudności w relacjach interpersonalnych jako wyniku dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej, w tym również w rodzinie z problemem alkoholowym, które odczuwają problemy w następujących obszarach:

  • rozumienie swoich zachowań i odczuć, a także innych ludzi i otaczającego świata;
  • niemożność nawiązania satysfakcjonujących relacji i /lub ich utrzymania;
  • doświadczanie poczucia niskiej wartości, negatywny stosunek do samego  siebie,
  • trudność w przeżywaniu i nazywaniu myśli, uczuć, potrzeb; trudność w okazywaniu uczuć i emocji;

O grupie

Spotkania będą się odbywały w grupie od  8-10 osób przy udziale 2 psychoterapeutów. Grupa będzie miała charakter zamknięty.

Czas trwania grupy, termin spotkań oraz koszt: zostanie ustalony w trakcie konsultacji.
Przed przystąpieniem do grupy niezbędne jest odbycie kilku spotkań spotkania konsultacyjnych.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny.