Menu

" Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach. "

Maya Angelou

1

Gabinet psychoterapii Free Mind

Nazywam się Katarzyna Geron, jestem psychologiem i psychoterapeutą. Psychoterapią zajmuję się od kilkunastu lat, w tym od 13 lat prowadzę praktykę prywatną. Na co dzień pracuję z osobami dorosłymi w kontakcie indywidualnym i grupowym. Pracuję w nurcie psychoterapii psychodynamicznej, która indywidualizuje podejście terapeutyczne w zależności od problematyki i sposobu funkcjonowania pacjenta.

Wierzę, że każdy z nas może przeżyć swoje życie w pełni, czerpiąc z niego satysfakcję i subiektywne poczucie szczęścia. Aby móc tego dokonać niezbędne jest rozwijanie własnego potencjału. Potencjału, który na skutek różnych okoliczności, może zostać zablokowany. Psychoterapia pomaga odblokować ów potencjał dzięki empatycznej relacji pomiędzy pacjentem a terapeutą. Dzięki konfrontacji z prawdą – zwykle cierpimy, gdyż nie chcemy znać prawdy, a także poprzez stworzenie warunków do poznawania i rozumienia samego siebie.

2

Kiedy warto zgłosić się po pomoc?

Warto zgłosić się do terapeuty kiedy doświadczane trudności przysparzają istotnego cierpienia, są chroniczne i/lub powtarzalne, szczególnie wtedy, gdy mimo podejmowanych prób i wysiłków nie udaje się ich rozwiązać, a także kiedy pojawiają się dokuczliwe objawy fizyczne nieuzasadnione stanem somatycznym.
Oferowana pomoc dotyczy:

 • doświadczanie obecnie lub w przeszłości trudnej sytuacji życiowej np. rozstania, utraty pracy, choroby własnej lub kogoś bliskiego,
 • braku radości życia, poczucia pustki, braku satysfakcji,
 • poczucia nieustającego napięcia, przygnębienia, przeciążenia,
 • stanów depresyjnych, zaburzeń lękowych,
 • trudności w radzeniu sobie z różnymi uczuciami np. z lękiem, wstydem, smutkiem, poczuciem winy czy złością,
 • tendencji do występowania dolegliwości fizycznych, które nie mają związku ze stanem somatycznym,
 • problemów w relacjach z ludźmi,
 • trudności w związkach, również w obszarze intymności,
 • diagnozowania trudności związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych i różnych form uzależnień behawioralnych,
 • doświadczania konsekwencji uzależnienia, przemocy lub innych trudnych zachowań bliskich osób,
 • zaburzeń adaptacyjnych pod postacią syndromu DDA czy DDD a także związanych z poczuciem wpływu dzieciństwa na obecną sytuację życiową,

Zapraszam

Katarzyna Geron